Van individueel probleemgericht naar collectief kansgericht.

Don Bosco Apeldoorn zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. We zijn een kleine, maar krachtige speler, die wendbaar is en snel weet in te spelen op maatschappelijke vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben. We ontwikkelen aanpakken en voeren deze uit. Ons motto: handen uit de mouwen, praktische wijsheid en daadkracht!
Binnen het sociale domein zijn we onderscheidend in onze focus, visie en werkwijze.

Om te beginnen kennen wij geen ‘probleemjongeren’, maar wel jongeren met problemen. Natuurlijk hebben wij oog voor knelpunten, maar onze focus beperkt zich niet tot negatieve kenmerken van gedrag. Onze aandacht gaat uit naar het verhaal van individuele jongeren. We hebben begrip en respect voor wie zij zijn en voor hun situatie. Goede aansluiting bij de leefwereld van jongeren vinden wij van cruciaal belang. Bij het zoeken naar oplossingen van problemen hebben wij een scherp oog voor kansen, talenten en mogelijkheden van jongeren en hun omgeving. In onze aanpak is het betrekken van de natuurlijke omgeving, het gezin, de vriendengroep, de wijk, de etnische en/of geloofsgemeenschap essentieel. Maar wij weten ook een lans te breken voor jongeren binnen gevestigde instituties. Goede samenwerking met organisaties in de domeinen welzijn, veiligheid, onderwijs, werk, cultuur, zorg en gezondheid is voor ons een must. Samenhang en samenwerking zijn dé sleutelbegrippen.

Don Bosco werkt volop samen met sociale partners, neemt actief deel aan de welzijnsnetwerken en is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zie ‘samenwerking’