Ook voor kinderen beschikken we over een uitgebreid aanbod. Ouders van kinderen zijn altijd welkom en we zoeken ze heel actief ook zelf op. We vinden het belangrijk om samen met ouders te bepalen wat een kind nodig heeft. We willen graag dat ouders ook een actieve rol oppakken in het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod. Veel ouders doen dat al, maar meer ouders zijn altijd welkom. De meeste activiteiten en projecten worden uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers (waaronder ouders), begeleid door beroepskrachten.

Aanbod voor kinderen:

– inloop
– huiswerkbegeleiding
– mentorproject S@S (Support @ School)
– kindervakantie driedaagse
– kindermiddagen
– kinderkookcafé
– begeleiding (vaak samen met ouders)