Achtergrond

Wij bieden jeugd en jongeren zowel letterlijk als figuurlijk ruimte. We beschikken over jongerencentra of creëren -als daar behoefte aan is- ontmoetingsruimten voor jongeren in de wijken. Bovendien is het publieke domein het terrein waar jongeren uit zichzelf ruimte innemen. Maar we creëren ook ruimte door jongeren met oprechte belangstelling aandacht te geven.

In ons werk zijn we geïnspireerd door het gedachtegoed van de 19e eeuwse priester Don Giovanni Bosco. Hij ontwikkelde het ‘preventief systeem’, dat verwant is aan de hedendaagse constructieve sociale pedagogiek (zoals de benadering van prof. Micha de Winter) en de Theorie van de Presentie van prof. Andries Baart. De belangrijkste pijlers van het Preventief Systeem:

  • Aanwezigheid/presentie
  • Betrokkenheid
  • Oprechte interesse
  • Hartelijkheid
  • Vertrouwen
  • Redelijkheid

Jongeren zijn bij ons in tel! Relatiegestuurd werken is voor Don Bosco-werkers een vanzelfsprekendheid. We sluiten maximaal aan bij de leef- en belevingswereld van jongeren. We nemen hen serieus en hebben begrip voor hun verhaal en situatie. Onze aandacht is er à priori, dus niet alleen als er problemen zijn of als er sprake is van overlast of hinderlijk gedrag. Omdat dit een basishouding is en géén trucje wekt het vertrouwen bij jongeren. Contact met ouders en familie, vrienden, buurtbewoners en andere belangrijke sleutelfiguren is voor ons belangrijk. We streven naar een volwaardige maatschappelijke participatie van jongeren. Als er zaken zijn die dat in de weg staan, dan zijn onze inspanningen erop gericht om die belemmeringen weg te nemen. Het spreekt voor zich dat we daarvoor goede samenwerking met maatschappelijke organisaties nodig hebben en dat er bij gevestigde instituten vaak een lans voor jongeren gebroken moet worden.

Maar onze focus is niet primair gericht op problemen van jongeren. We hebben een scherp oog voor hun kwaliteiten en talenten. De centra van Don Bosco Apeldoorn fungeren als leerwerkplaats voor jongerenparticipatie. Dat betekent dat we jonge mensen verantwoordelijkheden geven. Dat doen we niet door het hen zelf allemaal maar te laten uitzoeken. Essentieel is ‘presentie’. De aanwezigheid van iemand op wie de jongeren kunnen rekenen, op wie ze kunnen leunen, en wiens vertrouwen als steun en bemoediging werkt.