Anbi

Don Bosco Apeldoorn is ANBI-organisatie. Dat wil zeggen dat we een algemeen nut beogen en dat giften meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) aan Don Bosco schenkt kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Nalatenschappen aan Don Bosco zijn vrijgesteld van successierecht. Onze jaarverslagen publiceren we op deze website. Zie onder het onderstaande ANBI-logo.

Don Bosco Apeldoorn – Jaarverslag 2016 
Don Bosco Apeldoorn – financieel jaarverslag 2016