Burger- en jongerenparticipatie

Don Bosco beschikt over een aantal jongerencentra die fungeren als leerwerkplaats voor jongerenparticipatie. Dat betekent dat we jonge mensen een centrale rol en verantwoordelijkheden geven. Dat doen we niet door het hen maar allemaal zelf te laten uitzoeken. Essentieel in onze benadering is ‘aanwezigheid’. De aanwezigheid van iemand bij wie jongeren terecht kunnen, op wie ze kunnen leunen, wiens vertrouwen als steun en bemoediging werkt. Jonge en volwassen vrijwilligers spelen daarbij een voorname rol. Wij investeren in de kwaliteit van vrijwilligers, die -evenals de professionals- klaar staan voor jeugd en jongeren. We doen het met elkaar: jongeren, bewoners, vrijwilligers en professionals.

Wij ondersteunen initiatieven van jongeren en andere bewoners. We zetten ons in om ‘meedoen’ voor iedereen -ongeacht mogelijkheden of beperkingen, etniciteit en leeftijd- mogelijk te maken: in onze centra, maar ook in de buurt, de lokale samenleving en de maatschappij.